May 20-21 tanghali hanggang tanghali

Gumawa ng isang bagay na cool sa CodeDay Los Angeles.

Ang mga tiket at hindi pa ibebenta. Mag-sign up para masabihan kung ang mga ito ay ibebenta na.

Ano ang CodeDay?

Ang CodeDay ay isang pambansang event kung saan ang mga estudyanteng programmer, mga artist, mga musikero, mga aktor, at kahit sino ay maaaring magsama-sama at gumawa ng mga app at amp; mga laro sa loob ng 24 na oras. Ang mga estudyante sa lahat ng antas ng kasanayan ay malugod na tinatanggap — mayroon kaming mga workshop at mga mentor na maaaring tumulong kung ikaw ay baguhan.

Sa pasimula ng CodeDay, bawat isa na may ideya ay lalapit at sasabihin ito sa grupo. Kung mag-isa ka lang, o talagang walang ideya, ito ang panahon para maghanap ng iyong koponan.

More photos from CodeDay Los Angeles

Paano ito Nangyayari

 • Dalawang dumadalo sa CodeDay bumabati sa isat-isa. 1. Dumating, magkaroon ng mga bagong kaibigan.
 • Ang dumadalo sa CodeDay ay nagbibigay ng ideya para sa app o laro. 2. Magbigay ng mga ideya para sa kung ano ang gusto mong gawin.
 • Ang mga dumadalo sa CodeDay ay natututo sa workshop. 3. Opsyonal: dumalo ng mga workshop.
 • Ang dumadalo sa CodeDay ay nakakagawa ng isang bagay sa tulong ng mentor. 4. Gawin mo! (sa tulong ng aming mga mentor.)

FAQ

 • Kailangan ko bang magpunta nang may team?

  Hindi! Ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi pumupunta na may team! Sa umpisa ng event, bawat isa ay magbibigay ng mga ideya kung ano ang gusto nilang buuin. Tapos, maaari ka nang bumuo ng team.

 • Ano ang dapat kong dalhin?

  Dalhin ang iyong laptop at mouse. Kasama ang pagkain sa iyong ticket. Kung pinaplano mong matulog, magdala ng sleeping bag, unan, at sepilyo. Pinapayagan din ang mga Desktop PC at mga monitor, kahit hindi pangkaraniwan.

 • Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa CodeDay sa pamamagitan ng kanta?

  Yes! Here's a song from our friend Matt Farley:

 • Maaari ba talaga akong pumunta kung hindi ako marunong mag-code?

  Oo! Bahagi ng pagsasaya ay matutong mag-program kapag gumagawa kasama ang ibang mga tao. Nagbibigay din kami ng ilang malalaking workshop na maaari mong daluhan. O maaari ring umistambay ka lang at magsaya!

 • Aling mga edad ang pinahihintulutan?

  Kailangang nasa hayskul o kolehiyo ka, at wala pang 25 ang edad. (Ang mga mag-aaral ng gitnang paaralan at iba pang mga espesyal na kaso ay dapat umugnay sa amin para mapahintulutan.)

 • Saan ako matutulog?

  Ang mga estudyanteng nagpa-planong matulog (inirerekomenda naming gawin mo!) ay maaaring matulog kahit saan sa lugar na pinagdarausan, o sa kuwartong itinalaga para tulugan. Huwag kalimutang magdala ng sleeping bag at unan!

 • Gusto naming dumalo bilang isang paaralan. Pwede ba kaming magbayad gamit ang PO?

  Oo, mangyaring bisitahin ang aming pahina sa pagrerehistro ng paaralan para isumite ang iyong rehistro. Magfo-follow up kami para kumpletuhin ang proseso ng pagbili.

 • Kamusta ang seguridad sa event?

  Ang lugar na pagdarausan ay isasara magdamag, at ang mga estudyanteng wala pang 18 (taong gulang) ay hindi makakaalis kung walang magulang na susundo sa kanila.

 • Maaari ba akong dumalo kasama ang estudyante ko?

  Maaaring daluhan ng mga magulang ang simula at pagtatapos ng mga presentasyon, pero hindi maaaring manatili sa kabuuan ng event dahil sa mga pangangailangan sa pagche-check ng background. Ang mga guro ay maaaring dumalo kasama ang mga estudyante, pero kailangang ipakita ang ID ng paaralan o iba pang katunayan ng katayuan sa pintuan.

Iskedyul

Saturday, May 20

 • 11am Doors open Please don't show up earlier, you'll be waiting outside!
 • 11am Lunch All food is included with your ticket!
 • 12pm Kickoff & Pitches Not sure what you want to work on? Our Code Evangelists will help you get some ideas and form a team.
 • 1pm Start Coding! After forming teams, it's time to get to work on your project! Our Code Evangelists and other mentors will be helping teams throughout the event.
 • 2pm Beginner: Intro to coding Totally new to coding? No problem! Attend this workshop and our Code Evangelists will walk you through creating your first game.
 • 5pm Splunk: Make your game better with data Learn how others play your game and use that knowledge to make it more fun with minimal work.
 • 6pm Dinner All food is included with your ticket!

Sunday, May 21

 • 12am Midnight Snack All food is included with your ticket!
 • 7am Breakfast All food is included with your ticket!
 • 8am Presentation sign-up The final few hours. Teams with something to show are encouraged to sign up to present at the end.
 • 9am Judges arrive Judges will go around to demo the projects before the final presentations.
 • 10am Presentations Everyone who created something during CodeDay is asked to give a brief presentation.
 • 11am Awards Awards given for Top Overall, Best App, Best Game, and more.
 • 12pm Clean-up Thank the venue for hosting CodeDay by helping clean up!

Suportado Ng